Visie Oranjecomite

Visie Oranje Comite Woudenberg

De Stichting Oranjecomité Woudenberg is de organisator van de activiteiten en festiviteiten in de gemeente Woudenberg rondom Koningsdag, de herdenking van 4 mei en het ophalen van het bevrijdingsvuur op 5 mei.

Vanuit de statuten:

De stichting heeft ten doel het organiseren, initiëren van en meewerken aan activiteiten en festiviteiten ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van Oranje, alsmede herdenkingen en vieringen met nationaal of plaatselijk karakter.

Voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Kernwaarden van het Oranjecomité:

• plezier; ontspanning
• creatief; vernieuwend
• uitdagend; steeds verbeteren, moderne uitstraling
• transparant; open over manier van werken, financiën en veiligheid staat centraal
• verbindend; voor jong en oud, geschiedenis met heden, traditie en moderne tijd
• betrokken; op het Koninklijk Huis, op elkaar, op de scholen, vrijwillig maar niet vrijblijvend
• voor iedereen; voor elk wat wils, rekening houden met elkaar, jong en oud, voor alle Woudenbergers, door zoveel mogelijk Woudenbergers.

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Onze visie:

‘Samen organiseren, plezier maken en verbinden!’